Privacybeleid

Privacy beleid

Welkom bij het Lazy Susan ("Lazy Susan") privacy beleid.

Lazy Susan respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacy beleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u die bezoekt) en leest u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

Gebruik ook de verklarende woordenlijst in dit document om de betekenis van sommige in dit privacy beleid gebruikte termen te begrijpen.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. BEWARING VAN GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. VERKLARENDE WOORDENLIJST

 

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van dit privacy beleid

Dit privacy beleid heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Lazy Susan uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, met inbegrip van de gegevens die u eventueel via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, informatie over een product aanvraagt of dienst of deelneemt aan een evenement, conferentie of enquête.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacy beleid leest samen met elk ander privacy beleid of beleid inzake eerlijke verwerking dat wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacy beleid is bedoeld als aanvulling op andere kennisgevingen en privacy beleid en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Controller

Dit privacy beleid wordt uitgegeven namens Lazy Susan BV, handelend onder de naam Lazy Susan, dus wanneer wij in dit privacy beleid Lazy Susan of "wij", "ons" of "onze" noemen, verwijzen wij naar Lazy Susan BV die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Lazy Susan is de beheerder en verantwoordelijke voor deze website

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy beleid of onze werkwijze omtrent privacy, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Volledige naam van de rechtspersoon: Lazy Susan BV

E-mailadres: [email protected]

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbeschermingsvraagstukken (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt, of waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. Graag zouden wij echter de kans krijgen uw bezorgdheid in behandeling te kunnen nemen voordat u zich richt tot de AEPD of de toepasselijke toezichthouder voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacy beleid en uw plicht om ons van wijzigingen op de hoogte te stellen

Wij evalueren ons privacy beleid regelmatig. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2022.

Het is van belang dat de persoonlijke gegevens bij ons accuraat en actueel zijn. Laat het ons alstublieft weten als uw persoonlijke gegevens veranderen in de loop van uw betrekkingen met ons.

Links van derden

Op deze website kunnen links staan naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Wanneer u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, is het mogelijk dat derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Na het verlaten van onze website raden wij u aan het privacy beleid te lezen van elke website die u bezoekt.

 

2. De gegevens die wij over u verzamelen    ↑ 

Met persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt alle informatie over een persoon bedoeld waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

De verschillende soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, hebben wij als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam of een soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • De contactgegevens omvatten e-mailadres, postcode, voorkeuren, interesses en telefoonnummers.
 • Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren.
 • Uw aankopen met inbegrip van uw bestelgeschiedenis

Ook verzamelen, gebruiken en delen wij geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor alle mogelijke doeleinden. De geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien wij geaggregeerde gegevens echter combineren of in verband brengen met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens waarvan gebruik wordt gemaakt overeenkomstig dit privacy beleid.

Er worden geen speciale categorieën persoonsgegevens over u verzameld (waaronder gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

 

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?    ↑ 

Wij maken gebruik van verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

  • Directe interacties.U kunt ons uw Identiteits- en Contactgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

   • informeert naar onze producten of diensten;
   • zich abonneert op onze dienst of publicaties;
   • verzoekt om marketing naar u te versturen (inclusief nieuwsbrieven);
   • zich inschrijft voor een evenement, conferentie, webinar of enquête; of
   • ons feedback geeft of contact met ons opneemt;
   • een reactie plaatst op onze blog.

Geautomatiseerde technologieën of interacties.. Bij uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Tevens kunnen wij Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Derden of openbaar beschikbare bronnen.. Van verschillende derde partijen ontvangen wij persoonsgegevens over u, zoals onderstaand omschreven:

   • analytics providers zoals Google die buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn;

 

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken    ↑ 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

   • Wanneer wij het contract moeten uitvoeren dat wij met u aan zullen gaan of zijn aangegaan.
   • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
   • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zie de verklarende woordenlijst in dit document voor meer informatie over de soorten rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken.

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hoewel wij uw toestemming zullen vragen voordat wij u direct marketingcommunicatie via e-mail sturen. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via [email protected].

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

Onderstaand vindt u een beschrijving in tabelvorm van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer meer dan één grond in onderstaande tabel is opgenomen.

 

Doel/Activiteit

Soort gegevens

Wettelijke basis voor verwerking met inbegrip van grondslag van legitiem belang

Om u als nieuwe klant te registreren en uw bestelling bij ons uit te voeren.

(a) Identiteit

(b) Neem contact op met

Uitvoering van een overeenkomst met u

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacy beleid

(b) U vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen of commentaar te geven op onze blogberichten

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien) en/of Uw toestemming voor het ontvangen van directe marketing en communicatie

 

Marketing

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot marketingcommunicatie van ons.

U zult marketingcommunicatie van ons ontvangen als u ons om informatie heeft gevraagd en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van deze marketing.

Andere online diensten en functies van derden

Wij kunnen links naar andere online diensten en websites aanbieden voor uw gemak en informatie, deze kunnen functies van derden bevatten, zoals apps, tools, widgets en plug-ins (bijvoorbeeld Instagram, Facebook, YouTube en Twitter knoppen). Deze diensten en websites kunnen onafhankelijk van ons opereren. Het privacy beleid van deze derden, inclusief details over de informatie die zij over u verzamelen, valt onder hun eigen privacy verklaringen. Gekoppelde online diensten of functies van derden zijn geen eigendom van of worden niet door ons gecontroleerd, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie- of andere werkwijzen van deze derden.

Marketing door derden

Lazy Susan teilt Ihre persönlichen Daten nicht mit Dritten zu Marketingzwecken. Sollten wir dies dennoch tun wollen, werden wir Ihre ausdrückliche Zustimmung einholen, bevor wir Ihre persönlichen Daten zu Marketingzwecken an Dritte weitergeben.

Webanalysediensten van derden

Wij maken gebruik van online analyse diensten van derden, zoals Google Analytics. De dienstverleners die deze analysediensten beheren, gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om informatie over het gebruik van de Site te verzamelen en te analyseren, om verslag uit te brengen over activiteiten en trends en om technische problemen vast te stellen. Ga voor meer informatie over de werkwijze van Google naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites en meld u af door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Afmelden

U kunt ons te allen tijde vragen u geen marketingberichten meer te sturen door de opt-out-links te klikken in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden of door te allen tijde contact met ons op te nemen via [email protected] kontaktieren.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Verandering van doeleinde

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, stellen wij u daarvan in kennis en leggen wij uit welke rechtsgrondslag ons dat toestaat.

Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens    ↑ 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de in de tabel vermelde doeleinden; Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdrachten    ↑ 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, opgeslagen en/of geraadpleegd door personeel buiten Nederland en de EER ten behoeve van ons, andere leden van onze groep of leveranciers. Indien wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de EER overdragen, zullen wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de respectieve ontvangst uw persoonsgegevens adequaat beschermt in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze maatregelen kunnen het volgende omvatten:

   • Aan landen die door NL en/of de EU-Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden
   • Aan entiteiten in landen buiten NL en de EER, door met hen de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en/of het equivalent daarvan in NL aan te gaan.

 

7. Gegevensbeveiliging    ↑ 

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

8. Bewaring van gegevens    ↑ 

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te vervullen, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak in het verschiet ligt met betrekking tot onze relatie met u. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw goedkeuring, zullen wij deze gegevens wissen indien u uw goedkeuring intrekt.

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

 

9. Uw wettelijke rechten    ↑ 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

   • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens.
   • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
   • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
   • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
   • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
   • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
   • Recht om toestemming in te trekken.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Gewoonlijk is geen vergoeding vereist

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij mogelijk van u nodig hebben

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek om ons antwoord te bespoedigen.

Antwoordtermijn

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en houden wij u op de hoogte.

 

10. Verklarende woordenlijst    ↑ 

Legitiem belang verwijst naar het belang van ons bedrijf bij het voeren en beheren van ons beleid om u de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. Daarbij zorgen wij ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Daarbij gebruiken wij uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Meer informatie over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten kunt u bij ons opvragen.

Uitvoering van een overeenkomst: de verwerking van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

DERDE PARTIJEN

Externe derden

   • Dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
   • Professionele adviseurs zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die adviesdiensten, bankdiensten, juridische diensten, verzekeringsdiensten en boekhoudkundige diensten kunnen verlenen.
   • HM Revenue & Customs, regelgevende instanties en andere toepasselijke autoriteiten die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft de volgende rechten:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor de betrokkene"). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt mogelijk moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's:

   • Wanneer u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.
   • Wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen.
   • Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
   • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme redenen hebben om deze gegevens te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Laatst bekeken